УСН38 – Монтаж на стационарни ТТ съоръжения

Advertisements