Книжарница

Представяме Ви нашата онлайн книжарница. В нея ще Ви запознаем със стартиралите няколко проекта на фирма АТС Проект ООД по издаването на сборници с актуализирани разходни норми в строителството. В тях може да намерите най-вече информация за строителни технологии, строителни материали, технически стандарти и строителни анализи свързани с ценообразуването.

Добрата новина е, че първият от проектите ни РСН 03: Бетонови конструкции излезе от печат. За тези, които се занимават с ценообразуване това е полезен наръчник със стотици шаблони, по които се образува цената в строителството. Всичко това, което е описано в сборника е част от базата данни на софтуерния продукт за строително ценообрауване Project Estimator.

03: Бетонови конструкции

РСН 03: Бетонови конструкции

В този сборник може да намерите най вече информация за технологии, строителни материали, технически стандарти и строителни анализи, свързани с ценообразуването на стоманобетоновите конструкции. Разработени са три основни модула обхващащи дейности свързани с изпълнение на грубия строеж. Това са кофражни, армировъчни и бетонови работи. Този голям масив от информация, която Ви предлагаме е част от базта данни на софтуерния продукт за строително ценообразуване Project Estimator.

Към цялата публикация...

РСН 09: Сухо строителство


В този сборник може да намерите актуална информация за технологии, строителни материали, технически стандарти и строителни анализи свързани с ценообразуването на технологии изпълнявани с гипсокартон и гипсофазер. Разработени са четири основни модула в сухото строителство. Това са гипсокартон, гипсофазер, сухи подове, окачени тавани.

Към цялата публикация...

РСН 04: Зиздани конструкции

РСН 04: Зидани конструкции

В този сборник може да намерите актуална информация за технологии, строителни материали, технически стандарти и строителни анализи свързани с ценообразуването на зидани конструкции. Сборника е в работна фаза. Разработват са четири основни модула за ценообразуване при зидарията. Това са зидарии изпълнени с камък, керамика, газобетон, бетон и лекбетон. За работата по този проект се използва масив от информация, която част от базата.

Към цялата публикация...