УСН37 – Монтаж на ТТ, радиотранслационни и слаботокови кабелни линии

В процес на актуализация.