УСН14 – Водни турбини и генератори, напорни тръбопроводи, затворни съоражения