ТНС07 – Монтаж на отоплителни, вентилационни, хладилни инсталации, кухненски уредби