Библиотека ТНС

ТНС КорицаВ книгите ТНС или Трудови норми в строителството е поместена информация касаеща единствено времето за, което се изпълняват дадени видове работи разгледана, като Нвр (норма време). Също така са добавени и нормо изработки (НИ), които показват количеството работа, което трябва да се извърши от даден работник за един ден.

Поредицата от книги ТНС представляват сборници с разходни норми. Тези разходи норми касаят единствено времето за, което се изпълняват дадени видове работи разгледана, като Нвр (норма време).

Също така са в книгите са поместени и норма изработка (НИ) по позиции, което показват количеството работа, което трябва да се извърши от даден работник за един ден.

Поредицата е издавана от Център по организация и нормиране на труда в строителството и строителната индустрия (ЦОНТССИ), като продължение на предшестващата я поредица ЕТНС издавана от КТРЗ функционираща до 1978 г.

Настоящата страница цели да улесни достъпа до тези книги, като ви ги предоставя в електронен вид със свободен достъп. Ако намирате качеството на сканиране на някои от книгите за незадоволително или пък такава, която ви трябва просто я няма можете да се свържете с нас и да ни изпратите оригинално копие. Ние ще ви го заплатим и след като го сканираме и оформим ще го поместим тук.

.
.
.


ТНС05

Водопроводни и канализационни работи


ТНС06

Електромонтажни работ (само II част)


ТНС07

Монтаж на отоплителни, вентилационни, хладилни инсталации, кухненски уредби


ТНС12

Заваръчни работи


ТНС14

Пренос и превоз на машини и съоражения


ТНС16

Производство на стоманобетонни конструкции и изделия


ТНС18

Изработване и монтаж на стоманени конструкции


ТНС20

Монтаж на парни турбини


ТНС21

Монтаж на водни турбини и генератори


ТНС22

Монтаж на машини и съоражения


ТНС24

Производство на стоманени конструкции, монтажни елементи и детайли (1ва и 2ра част)


ТНС25

Трудови норми за работа с товарни автомобили – панеловози в строителството


ТНС26

Изграждане на магистрални газо и нефтопроводи


ТНС27

Ремонт на технологично оборудване


ТНС28

За производство на строителна керамика


ТНС29

За производство на изолационни,облицовъчни и други материали и изделия


ТНС-Д1

Допълнение и измененние на ВТНС (1984)


ТНС-Д2

Допълнение на ТНС (1993)