ТНС06 – Електромонтажни работ – Част II

В процес на актуализация.

Съдържание:

06-09-00-00-0000 МОНТАЖ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ 3
06-09-00-00-0000 Обща част 5
0770-0803 06-09-01-01-0000 Разтоварване и приемане на асансьори 5
0797-0803 06-09-01-02-0000 Контрол и оразмеряване на шахтата 8
0804-0816 06-09-01-03-0000 Монтаж на двоен релсов път за кабината 10
0817-0829 06-09-01-04-0000 Монтаж на двоен релсов път за противотежестта 12
0830-0834 06-09-01-05-0000 Монтаж на отклонителна констру кция (отклонителна ролка) за завдихващ механизъм 14
0835-0836 06-09-01-06-0000 Монтаж на рамка за противотежест 15
837 06-09-01-07-0000 Монтаж на щанга за противотежест 16
838 06-09-01-08-0000 Монтаж на противотежест 17
0839-0862 06-09-01-09-0000 Монтаж на главно командно табло 18
0863-0867 06-09-01-10-0000 Монтаж на задвижващ (повдигателен) механизъм 21
0868-0873 06-09-01-11-0000 Монтаж на шлангови кабели (флексиркабели) 22
874 06-09-01-12-0000 Монтаж на скоростен ограничител 23
875 06-09-01-13-0000 Монтаж на кипулоен датчик за електронно управление 24
876 06-09-01-14-0000 Монтаж на тахогенератор 25
877 06-09-01-15-0000 Монтаж на тиристорен регулатор 26
0878-0880 06-09-01-16-0000 Монтаж на електрическа инсталация в машинно помещение с релейно управление 27
0881-0897 06-09-01-17-0000 Монтаж на асансьорна кабина 28
898 06-09-01-18-0000 Монтаж на огледало 31
899 06-09-01-19-0000 Монтаж на окачен таван с осветление 32
900 06-09-01-20-0000 Монаж на парапет 33
901 06-09-01-21-0000 Монтаж на стойки и отклонителни ролки на въжета 34
0902-0916 06-09-01-22-0000 Монтаж на носещи въжета 34
0917-0939 06-09-01-23-0000 Монтаж на шахтови врати 36
0940-0946 06-09-01-24-0000 Монтаж на автоматични шахтови врати 39
0947-0949 06-09-01-25-0000 Монтаж на анкершини за автоматични шахтови врати 40
950 06-09-01-26-0000 Монтаж на ламарини за оформяне на междувратни пространства при автоматични шахтови врати 41
951 06-09-01-27-0000 Монтаж на 4 броя маслени буфери в комплект 42
0952-0963 06-09-01-28-0000 Монтаж на електрическа инсталация в шахта 43
0964-0969 06-09-01-29-0000 Монтаж на електрическа инсталация за светлинна сигнализация 46
970 06-09-01-30-0000 Монтаж на система „Пожарна опасност“ 48
971 06-09-01-31-0000 Монтаж на разговорна уредба 48
0972-0975 06-09-01-32-0000 Монтаж на метални дибели 49
0976-0980 06-09-01-33-0000 Монтаж на балансиращи въжета 50
0981-0983 06-09-01-34-0000 Монтаж на балансиращи вериги 51
0984-0985 06-09-01-35-0000 Монтаж на превключвател етажен централен (ПЕЦ) 52
0986-1002 06-09-01-36-0000 Общо регулиране, пречистване и предаване на асансьора в експлоатация 53
06-10-00-00-0000 МОНТАЖ НА ТТ ЛИНИИ, МРЕЖИ НН И ЕЛЕКТРОПРОВОДИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 750 кВ 57
-1006 06-10-01-01-0000 Пакетаж на тт линии, кабели и електропроводи за ниско и високо напрежение 59
1007-1012 06-10-01-02-0000 Кариране на отвори за стоманобетонни и стоманорежетъчни стълбове за електропроводи 60
1013 06-10-01-03-0000 Заснемане на напречни профили на стоманорежетъчни стълбове за електропроводи с напрежение до 750 кВ с V-образни обтяжки 62
1014-1015 06-10-01-04-0000 Хоризонтална и вертикална планировка на изкоп за подколни, фундаменти и анкерни блокове на стоманорежетъчни стълбове с V-образни обтяжки до 750 кВ 63
1016-1017 06-10-01-05-0000 Поставяне, нивелиране и монтаж на фундаменти в изкоп на стоманорежетъчни стълбове за електропроводи с напрежение до 750 кВ 64
1018-1019 06-10-01-06-0000 Потопяване на фундаменти тип „гъби“ за стиманорежетъчни стълбове с V-образни обтяжки с турбоокладчик 65
1020-1021 06-10-01-07-0000 Потопяване на анкерите за обтяжките на стоманорежетъчни стълбове с V-образни обтяжки за електропроводи с напрежение до 750 кВ 66
1022 06-10-01-08-0000 Монтаж на виброзаглупители за електропроводи с напрежение до 750 кВ 67
1023 06-10-01-09-0000 Битунизиране на куките (ухото) за стоманорежетъчни стълбове на обекта 68
1024 06-10-01-10-0000 Бандаж на обтяжки при корпуса и „у“ болта“ 69
1025-1026 06-10-01-11-0000 Сглобяване на леки стоманорежетъчни стълбове 70
1027-1028 06-10-01-12-0000 Монтиране и нивелиране на стоманорежетъчни основи 73
1029-1034 06-10-01-13-0000 Сглобяване на стоманорежетъчни стълбове за електропроводи с напрежение до 750 кВ 75
1035-1037 06-10-01-14-0000 Монтаж на стоманорежетъчни стълбове на болтова връзка за електропроводи с напрежение до 750 кВ 77
1038 06-10-01-15-0000 Монтаж и нивелиране на арматурни скелета – анкерни болтове за основа на стълбовете тип „ОАП“ и „ЪАП“ лектропроводи с напрежение до 750 кВ 79
1039-1040 06-10-01-16-0000 Монтаж на носещи и опъвателни стоманорежетъчни стълбове тип „ОАП“ и „ЪАП“ за електропроводи с напрежение до 750 кВ 80
1041-1050 06-10-01-17-0000 Изправяне на стълбовете за електропроводи и ТТ линии 81
1051-1052 06-10-01-18-0000 Изправяне на стоманорежетъчни стълбове тип „НПО“ с V-образни обтяжки и опъвателни стълбове тип „ОАП“ и „ЪОП“ за електропроводи с напрежение до 750 Кв 88
1053-1054 06-10-01-19-0000 Изправяне на стоманорежетъчни стълбове върху готови бетонирани основи за електропроводи 90
1055-1115 06-10-01-20-0000 Монтиране крепителни съоръжения за мрежи НН и електропроводи с напрежение 35 кВ и ТТ линии 92
1116-1119 06-10-01-21-0000 Монтиране на конзола (крило) за електропроводи с напрежение 20 кВ върху изправен стълб 103
1120-1123 06-10-01-22-0000 Монтиране на гръмоотводна конзола за стоманобетонен стълб 104
1124-1125 06-10-01-23-0000 Монтаж и окачване на верижни изолатори за електропроводи с напрежение до 220 кВ 106
1126 06-10-01-24-0000 Монтаж и окачване на верижни изолатори за електропроводи с напрежение до 750 кВ 107
1127 06-10-01-25-0000 Монтаж на двоен проводник с автовишка 108
1128 06-10-01-26-0000 Монтаж на разпонки за двоен проводник със специална ролкова количка 109
1129 06-10-01-27-0000 Монтаж на тежести за вериги с електропроводи ВН с един проводник на фаза 110
1130-1147 06-10-01-28-0000 Разтилане и регулиране на проводници за ТТ линии и електропроводи с напрежение до 750 кВ 111
1148-1149 06-10-01-29-0000 Монтиране на лодки за електропровод с напрежение до 750 кВ 122
1150-1151 06-10-01-30-0000 Монтиране на мостове за електропроводи с напрежение до 750 кВ 124
1152 06-10-01-31-0000 Монтаж на пресов постолет (опъвателна клена) за стомано-алуминиев проводник до 500 мм^2 125
1153 06-10-01-32-0000 Монтаж на мостове за електропроводи с направа на кербонови съединители 126
1154-1155 06-10-01-33-0000 Направа на пресова съединителна клена тип „САС“ на електропроводи НН 127
1156 06-10-01-34-0000 Монтаж на пресов съединител за стомано-алуминиев проводник 129
1157-1166 06-10-01-35-0000 Заземяване на стълбове 130
1167-1170 06-10-01-36-0000 Монтаж на рогатка на стоманобетонен или стоманотръбен стълб 133
1171-1178 06-10-01-37-0000 Комплектуване и монтаж на флуоресцентни осветителни тела за улично или парково осветление 134
1179 06-10-01-38-0000 Комплектуване на улична арматура (АПЛИК). Монтиране на проводник и фасунка 137
1180 06-10-01-39-0000 Монтиране на комплектувана улична арматура (АПЛИК) върху стълб със свързване на проводниците 138
1181-1258 06-10-01-40-0000 Ремонт и преустройство на мрежи за НН, ВН и ТТ линии 139
1259-1261 06-10-01-41-0000 Демонтиране на арматура от улично осветление 147
06-11-00-00-0000 АВТОМАТИЧНИ ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ, ТЕЛЕФОННИ УРЕДБИ И АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 149
1262-1453 06-11-01-01-0000 Автоматични телефонни централи (АТЦ, АТГЦ, МТЦ, УАТЦ,) и други телефонни уредби – направа и монтаж 151
1455-1465 06-11-01-02-0000 Сигнални кабели 176
1466-1487 06-11-01-03-0000 Юстаж 181
1488-1500 06-11-01-04-0000 Почистване и надписване 184
1501-1537 06-11-01-05-0000 Изпробване 187
1538 06-11-01-06-0000 Изпробване и пускане в действие на телетипна машина 196
1539 06-11-01-07-0000 Изпробване на РБ, НБ 197
1540 06-11-01-08-0000 Изпробване на пресечена точка 198
1541 06-11-01-09-0000 Комплексно изпробване на ААН ТЕЛЕТЕСТ 29/1 199
1542 06-11-01-10-0000 Изпробване на програма за ААн телетест 29/1 200
1543 06-11-01-11-0000 Изпробване на ИКДИ, ВКДН, УК, ГБН, ТК 201
1544-1567 06-11-02-01-0000 Монтаж на акумулаторни батерии и токозахранване 202
1568-1602 06-11-02-02-0000 Монтаж на оловни акумулаторни батерии 211
1603 06-11-02-03-0000 Монтаж на желазно-никелова акумулаторна батерия 220
1604-1605 06-11-02-04-0000 Зареждане на желязно-никелова акумулаторна батерия с ток 221
1606-1608 06-11-02-05-0000 Монтаж на кондензаторна батерия с напрежение до 20 кВ 222
1609-1624 06-11-03-01-0000 Монтаж на ВЧТ съоръжения френски тип 224
1625-1638 06-11-03-02-0000 Монтаж на телеграфни съоръжения 229
1639-1663 06-11-03-03-0000 Монтаж на ВЧТ съоръжения 234
1664 06-11-03-04-0000 Направа на настройка на превключвателно табло за 600 канала със запояване на гребените 242
1665 06-11-03-05-0000 Разполагане на необслужваем усилвател 60/120 в камера в надземна част със закрепване 243
1666-1786 06-11-04-01-0000 Автоматични телефонии централи тип Е К 244
06-11-05-00-0000 МОНТАЖ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ НА МЕЖДУГРАДСКИ ВИСОКОЧЕСТОТНИ И НИСКОЧЕСТОТНИ СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ С ДИАМЕТЪР НА ЖИЛАТА ОТ 0,7 ДО 1,4 ММ 289
1787-1788 06-11-05-01-0000 Монтаж на кабелна и армирана съединителна муфа 289
1789-1791 06-11-05-02-0000 Монтаж и измерване на канална симетрична муфа 290
1792-1794 06-11-05-03-0000 Монтаж и измерване на армирана симетрична муфа 290
1795-1797 06-11-05-04-0000 Монтаж и измерване на канална кондензаторна муфа 295
1798-1800 06-11-05-05-0000 Монтаж и измерване на армирана кондензаторна муфа 297
1801-1803 06-11-05-06-0000 Монтаж и измерване на армирана муфа за близко прислужване 299
1804-1806 06-11-05-07-0000 Монтаж и измерване на канална муфа за далечно прислужване 301
1807-1809 06-11-05-09-0000 Монтаж и измерване на обикновенна пупинова бобина 305
1810-1812 06-11-05-10-0000 Монтаж и измерване на пупинова бобина за близко прислужване 307
1816-1818 06-11-05-11-0000 Монтаж и измерване на пупинова бобина за далечно прислужване 309
1819-1878 06-11-08-01-0000 Изпълнение на различни видове работи при монтиране на междуградски и градски високочестотни и нискочестотни съобщителни кабели с диаметър на жилата от 0,7 до 1,4 мм 311
1879-1881 06-11-06-02-0000 Електрически измервания на дневната средна заработка на 5 кабелни дължини за ВЧ кабел 320
1882-1884 06-11-06-03-0000 Изпробване и монтаж на изправителна АК или ГА кутия 322
1885 06-11-07-04-0000 Монтаж и прикрепване на разделителен кабелен накрайник 324
1886-1887 06-11-06-05-0000 Монтаж на канална или армирана съединителна муфа на ВЧ кабел с книжна изолация 325
1888-1889 06-11-06-06-0000 Монтаж на муфа за ВЧ кабел със стирофлексна изолация за 4 четворки със сигнални жила 326
1890-1892 06-11-06-07-0000 Отваряне и затваряна на муфи и бобини 328
1893-1894 06-11-07-01-0000 Допълнителни работи про монтаж на кабели с алуминиева мантия и сечение на жилата от 0,7 до 1,4 мм 330
1895-1899 06-11-07-02-0000 Допълнителни работи про монтаж на кабели с алуминиева мантия и сечение на жилата до 0,6 мм 331
1900-1901 06-11-07-03-0000 Полагане и монтаж на коаксиални кабели с 4 нормални туби 2,6/9,5 мм, изтегляне на гол коаксиален кабел с 4 нормални туби 2,6/9,5 мм. 334
1902-1904 06-11-07-04-0000 Измерване коефициента на отражение на съединителната муфа за коаскиален кабел с 4 нормални туби 2,6/9,5 мм 335
1905 06-11-07-05-0000 Направа и монтаж на предпазни рамки за коаксиален кабел с 1 шахта 336
1906-1907 06-11-07-06-0000 Монтаж на съединителна гола или армирана муфа за коаскиален кабел с 4 нормални туби 337
1908 06-11-07-07-0000 Обработка на съществуващи кабели за освобождаване на място за монтаж на коаксиален кабел за 1 шахта 339
1909 06-11-07-08-0000 Монтаж на кабелен накрайник за коаксиален кабел с 4 нормални туби 2,6/9,5 (за 1 туба) 340
1910 06-11-07-09-0000 Монтаж на кабелна разклонителна бутилка за отделяне на тубите на коаксиален кабел 341
1911-1913 06-11-07-10-0000 Окончателно измерване на коаксиален кабел с 4 нормални туби 2,6/9,5 мм за монтиран участък 342
1914-1945 06-11-07-11-0000 Монтаж на слаботокови муфи за кабели с пластмасова обвивка и изолация със и нез броня 343
1946-1951 06-11-07-12-0000 Монтажни работи при кабели под въздушно налягане 352
1952 06-11-07-13-0000 Напомпване с въздух на един кабел на 1 секция (при средна дължина 5 км) 357
1953 06-11-07-14-0000 Напомпване с въздух на един кабел за 1 участък (при средна дължина 18 км) 358
1954 06-11-07-15-0000 Запояване на провод за сгъстен въздух ит кабел до АКОУ 359
1955-2049 06-11-08-01-0000 Монтаж на слоботокови муфи немски модел за кабели с пластмасова обвивка и изолация 360
06-12-00-00-0000 МОНТАЖ НА КИП ЗА ТЕМПЕРАТУРА 381
2050-2051 06-12-01-01-0000 Направа на отборно устройство за темпрература 383
2052-2057 06-12-01-02-0000 Монтаж на отборно устройство за темпрература 384
05-12-02-00-0000 Термоелектрически пирометри 386
2058-2059 06-12-02-01-0000 Монтаж на отборно устройство за радиационен и фотоелектрически пирометър 386
2060-2061 06-12-02-02-0000 Монтаж на термосъпротивление на термодвойка 387
2062 06-12-02-03-0000 Направа на повърхностна термодвойка 388
2063 06-12-02-04-0000 Монтаж на повърхностна термодвойка 389
2063^a 06-12-02-05-0000 Монтаж на визирна глава на радиационен и фотоелектрически пирометър 390
06-12-03-00-0000 Термометри на принципа на разширението и изменение на налягането на работното вещество 392
2064-2065 06-12-03-01-0000 Монтаж на термометри с течности 392
2066-2067 06-12-03-02-0000 Монтаж на биметални и дилатометрични термометри (температурни релета) 393
2068-2073 06-12-03-03-0000 Монтаж на манометрични термометри с капилярна тръбичка 394
06-13-00-00-0000 МОНТАЖ НА КИП ЗА НАЛЯГАНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ 397
06-13-01-00-0000 Монтаж на измервателни прибори за налягане и разреждане 399
2074-2076 06-13-01-01-0000 Направа на отборно устройство за налягане и разреждане 399
2077-2083 06-13-01-02-0000 Монтаж на отборно устройство за налягане и разреждане 400
2084-2087 06-13-02-01-0000 Монтаж на преобразувател за налягане и разреждане 402
2088-2093 06-13-03-01-0000 Монтаж на технически манометър за налягане и разреждане 403
06-14-00-00-0000 МОНТАЖ НА КИП ЗА РАЗХОД НА ТЕЧНОСТИ, ГАЗ И ВЪЗДУХ 407
2094-2119 06-14-01-01-0000 Монтаж на отборно устройство за разход 409
2120-2125 06-14-02-01-0000 Монтаж на разходмери с диференциално трансформаторна система 411
06-14-03-00-0000 Скоростни разходомери 413
2126-2129 06-14-03-01-0000 Монтаж на разходомер-водомер 413
2130-2131 06-14-03-02-0000 Монтаж на ротационен разходомер 415
2132-2136 06-14-03-03-0000 Монтаж на разходомер за мазут и деривати (мазутомер) 416
06-15-00-00-0000 МОНТАЖ НА КИП ЗА НИВО 419
2137 06-15-01-01-000 Направа на отборно устройство ниво 421
2138-2139 06-15-01-02-0000 Монтаж на отборно устройство за ниво 422
2140-2164 06-15-02-01-0000 Монтаж на стъклен визуален нивомер 423
2165 06-15-03-01-0000 Монтаж на диференциално-манометричен датчик – преобразувател за хидростатичен нивомер 425
2166-2169 06-15-04-01-0000 Монтаж на поплавков визуален нивомер 426
2170-2172 06-15-04-02-0000 Монтаж на поплавков датчик – преобразувател за ниво с електричен изход 428
2173 06-15-04-03-0000 Монтаж на поплавков датчик – преобразувател за ниво с пневматичен изход 429
2174 06-15-05-01-0000 Монтаж на пневматичен нивомер 430
2175-2182 06-15-06-01-0000 Монтаж на електричен датчик – преобразувател за ниво (индукционенм капацитивен, съпротивителен и др.) 432
06-16-00-00-0000 МОНТАЖ НА КИП ЗА АНАЛИЗ НА ВЕЩЕСТВАТА 435
06-16-01-00-0000 Монтаж на измервателни прибори за анализ 437
2183-2184 06-16-01-01-0000 Монтаж на отборно устройство за анализ 438
2185 06-16-01-02-0000 Монтаж на датчик за газанализатор 439
2186-2188 06-16-01-03-0000 Монтаж на датчик за пехаметри, солемери, силициомери и др. 440
2189 06-16-01-04-0000 Монтаж на хладилник за анализиращи апарати 441
2190 06-16-01-05-0000 Монтаж на филтри за анализиращи апарати 442
2191 06-16-01-06-0000 Монтаж на помпа за анализиращ апарат 443
2192 06-16-01-07-0000 Монтаж на кондензационен съд за анализиращ апарат 444
2193 06-16-01-08-0000 Монтаж на иглен вентил (ротаметър) 445
06-17-00-00-0000 МОНТАЖ НА ИМПУЛСНИ ТРЪБОПРОВОДНИ линии за КИП 447
2194-2221 06-17-01-01-0000 Монтаж на стоманени импулсни тръбопроводи за КИП 449
2222-2239 06-17-01-02-0000 Монтаж на пластмасови импулсни тръбопроводи за КИП 452
2240 06-17-01-03-0000 Направа на свръзка с винилитова тръбичка (шлаух) 454
2241-2242 06-17-01-04-0000 Изпробване на плътността на импулсните тръбопроводи под налягане 455
06-18-00-00-0000 МОНТАЖ НА ОБЩИ И СПОМАГАТЕЛНИ АПАРАТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 457
2243-2246 06-18-01-01-0000 Монтаж на вторичен апарат за измерване на температура, налягане, разхпд, ниво и анализ 459
2247-2248 06-18-01-02-0000 Монтаж на усилватели, изправители, стабилизатори 460
2249 06-18-01-03-0000 Монтаж на многоточков превключвател 462
2250 06-18-01-04-0000 Монтаж на компенсаторна кутия 463
2251 06-18-01-05-0000 Полагане на компенсационен проводник за висока температура 464
2252 06-18-01-06-0000 Монтаж на разширител за отборно устройство 465
2253-2269 06-18-01-07-0000 Монтаж на редукционна станция в комплект с редуцирвентил в готов вид 466
2270-2286 06-18-01-08-0000 Монтаж на филтър – редуктор за РУ до 1,0 Mpa (редуцирвентил) 468
2287 06-18-01-09-0000 Монтаж на байпасен панел (превключвател) 470
2288 06-18-01-10-0000 Монтаж на петвентилен блок върху метална конструкция 471
2289 06-18-01-11-0000 Направа и монтаж на охлаждаща система към отборно устройство за пирометър, газоанализатори и др. 472
2290 06-18-01-12-0000 Направа на силфонна тръбичка-дула, тромпет за манометър 473
2291 06-18-01-13-0000 Монтаж на филтър за отборно устройство 474
2292 06-18-01-14-0000 Монтаж на манометрично кранче 475
2293 06-18-01-15-0000 Монтаж на разделителен, газоснабдител кондензационен съд и остойник 476
06-19-00-00-0000 АВТОМАТИКА 479
06-19-01-00-0000 Регулираща автоматика 481
2294-2305 06-19-01-01-0000 Монтаж на регулатори за температура с пряко действие 481
2306-2317 06-19-01-02-0000 Монтаж на регулатори за налягане с пряко действие 483
2318-2325 06-19-01-03-0000 Монтаж на регулатори за пад на налягане и разход с пряко действие 486
2326-2327 06-19-01-04-0000 Монтаж на регулатори за ниво с пряко действие 488
2328-2331 06-19-01-05-0000 Монтаж на регулиращ апарат върху пулт, табло или метална конструкция 489
2330-2333 06-19-01-06-0000 Монтаж на електрически изпълнителен механизъм (КДУ) 490
2332-2333 06-19-01-07-0000 Монтаж на пневматичен и хидравличен изпълнителен механизъм (КДУ) 492
2334 06-19-01-08-0000 Монтаж на команден вентил на пневмо- и хидропривод с електроуправление 493
06-19-02-00-0000 Автоматика с участието на ЕИМ и рлейна автоматика 494
2335 06-19-02-01-0000 Монтаж на механични, програмни и процесни превключватели 494
2336-2337 06-19-02-02-0000 Монтаж на индуктивен и капацитивен датчик с релеен изход с електрод 495
2338 06-19-02-03-0000 Монтаж на нивостат с релеен изход 496
2339-2343 06-19-02-04-0000 Монтаж на реле за контрол на циркулация на течности, на налягане и разреждане, ниво на резервоа, температура, обороти и направление на въртене 497
2344 06-19-02-05-0000 Монтаж на реле за време 499