ТНС05 – Водопроводни и канализационни работи

Настоящите трудови норми се отнасят за нормиране на труда при извършване монтаж на външни и вътрешни водопроводни и канализационни мрежи, съоръжения и арматури към тях, а така също и пластмасови комуникации и съоръжения при изграждане на жилищни, обществени, селскостопански, промишлени и други сгради, изпълнявани по монолитен начин, с пълзящ кофраж, пакетно-повдигащи плочи, едроплощен кофраж и сглобяемо едропанелно строителство.

В настоящия сборник са включени следните видове строително – монтажни работи:
05-01-00-00 – Външни водопроводни мрежи
05-02-00-00 – Вътрешни водопроводни мрежи
05-03-00-00 – Външни канализационни мрежи
05-04-00-00 – Вътрешни канализационни мрежи и уредби

Нормите предвиждат монтажа на височина до 3 метра от опорната плоскост (пода, етажа или стабилната обезопасена площадка) с повдигане на материалите на тази височина.

При монтаж на височината над 3 м, когато монтажниците правят необходимото скеле (не ползуват готово), същото се нормира отделно.

Времето за монтаж и демонтаж на ръчните подемно – транспортни съоръжения (полиспасти, триноги и др.) е включено в нормите и не се нормира отделно.

Съдържание:

05-00-00-00 ОБЩА ЧАСТ 2
05-01-00-00 ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ 4
05-01-01-00 0001-0120 Полагане на азбестоциментови тръби 4
05-01-02-01 0121-0128 Полагане на фасонни части при етернитови водопроводи 26
05-01-02-02 0129-0136 Направа на връзки „Жибо“,“ФС“ и „Симплеко 28
05-01-02-03 0137-0144 Направа на връзки „Жибо“,“ФС“ и „Симплекопи обща дължина на обекта до 200 л.м. 30
05-01-03-00 0145-0152 Монтиране на убивателен вентил, водомер, фларцов поплавен вентил и въввратна клапа 32
05-01-04-00 0153-0159 Монтаж на кош смукателен, цедка фланцова, въздушник и фунии – преливник 33
05-01-05-00 0160- Монтаж на вентилационен комин за резервоари 35
05-01-06-00 0161-0168 Пробиване на отвор на азбезтоциментови тръби 37
05-01-07-00 0169-0174 Остъргване ръчно на азбестоциментови тръби 39
05-01-10-00 0184-0185 Монтиране на водоземна скоба 41
05-01-11-00 0186-0187 Монтиране на тротоарен кран 42
05-01-12-00 0186-0188 Монтиране на пожарни хидрати 43
05-02-00-00 Вътрешни водопроводни мрежи технология о организация на изпълнение 45
05-02-01-00 0189-0196 Полагане на поцинковани тръби в сгратди при готов улей или готови конзоли 47
05-02-02-00 0197-0203 Рязане на водопроводни поцинковани тръби машинно 50
05-02-03-00 0204-0209 Направа на нарези на поцинковани тръби машинно 51
05-02-05-00 0215-0217 Оправяне на фабричен нарез на поцинковани тръби-ръчно 53
05-02-06-00 0218-0222 Направа на нов нарез на поцинковани тръби – ръчно 54
05-02-06-00 0223-0224 Монтиране на всички видове кранове и канелки във вътрешна водопроводна инсталация 56
05-02-08-00 0223-0225 Монтиране на нови серпентини в кухненска печка 57
05-02-09-00 0226-0227 Направа на нова серпентина от тръби за кухненска печка 58
05-02-10-00 0226-0228 Монтиране на стоящи батерии (за лекарски фоертонови мивки) 59
05-02-11-00 0226-0229 Монтиране на стенна или ванна душ-батерия-комплект 60
05-02-12-00 0226-0230 Монтиране на батерии за мивки 61
05-02-13-00 0226-0231 Монтиране на педални душове 62
05-02-14-00 0226-0232 Монтиране на специална скрита душ-батерия 63
05-02-15-00 0226-0233 Монтиране на пожарен кран в сградата 64
05-02-16-00 0226-0234 Монтиране на стоманена или дървена касетка за пожарен кран 65
05-02-17-00 0226-0235 Направа на конзоли 66
05-02-18-00 0226-0236 Монтиране на бойлер до 200л. към съществуваща водопроводна мрежа. 67
05-02-19-00 0237-0239 Монтиране на водомер 68
05-02-20-00 0226-0240 Монтиране на самовари за баня 69
05-02-21-00 0226-0241 Монтиране на двиен градски хидрант 70
05-02-22-00 0226-0242 Монтиране на дренчорови и сплинклерови глави 71
05-03-00-00 ВЪНШНИ КАНАЛИЗАЦИОНИИ МРЕЖИ 72
05-03-01-00 0243-0272 Полагане на каменинови тръби и фасонни части вън от сгради, считано от последната ревизионна шахта при готов изкоп
05-03-02-00 0273-0350 Полагане на бетонни тръби в готов изкоп 82
05-03-03-00 0351-0374 Полагане на бетонни яйцевидни тръби 98
05-03-04-00 0375-0379 Рязане на каменинови тръби 106
05-03-05-00 0380-0392 Рязане на бетонови тръби със секачка 107
05-03-06-00 0393-0397 Направа на инвентарен кофраж за яйцевидни бетонови канали 108
05-03-07-00 0398-0404 Монтиране на дървен инвентарен кофраж за яйцевидни устообразни бетонови канали 110
05-03-08-00 0405-0411 Демонтиране на дървен инвентарен кофраж за яйцевидни устообразни бетонни канали 111
05-03-09-00 0412-0418 Монтиране на метален инвентарен кофраж за яйцевидни устообразни бетонни канали 112
05-03-10-00 0419-0425 Демонтиране на метален инвентарен кофраж за яйцевидни устообразни бетонни канали 114
05-03-11-00 0426-0427 Изпитване на каменинов или бетонен канал извън сгради 115
05-03-12-00 0428-0432 Поставяне и изваждане на бетонен и каменинов отток 116
05-03-13-00 0428-0433 Повдигане или сваляне на уличен отток 118
05-03-14-00 0428-0434 Повдигане или сваляне на улична шахта 119
05-03-15-00 0428-0435 Поставяне отклонение пи съществуващ канал 119
05-03-16-00 0428-0436 Направа на бетонен капак за ревизионна шахта 120
05-03-17-00 0428-0437 Поставяне на бетонен или чугунен капак на ревизионна шахта 121
05-03-18-00 0438-0440 Зидане на ревизионна шахта 122
05-03-19-00 0428-0441 Фугиране на шахтата 123
05-03-20-00 0442-0458 Ревизионни шахти от бетон 124
05-03-21-00 0459-0460 Направа на дранаж на глинени тръби 127
05-03-22-00 0461-0462 Направа на дранаж на бетонни тръби 128
05-04-00-00 ВЪТРЕШНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И УРЕДБИ 129
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 129
05-04-01-00 0463-0467 Полагане на каменинови тръби в сгради 132
05-04-02-00 0468-0469 Полагане на чугунени труби за канализация в сгради 133
05-04-03-00 0470-0471 Уплътняване на муфи 134
05-04-04-00 0470-0472 Уплътняване на чугунени чистачки(ревизионни отвори) 135
05-04-05-00 0470-0473 Полагане на етернитови тръби за вентилиране на канализацията или водосточните тръби 136
05-04-06-00 0474-0475 Изпитване на тръбите и връзките на канализацията в сгради 137
05-04-07-00 0476-0481 Полагане на тръби от твърд поливинихлорид(PVC) за отводняване на канали, мивки, клозети и бански помещения 138
05-04-08-00 0470-0482 Отрязване и монтаж на отливни тръби за бълкони 139
05-04-09-00 0483-0485 Монтиране на чугунени мивки с и без крила 140
05-04-10-00 0486-0488 Монтиране на мивки фаянсови – всички размери 141
05-04-11-00 0489-0491 Монтиране на дълбоки двойни мивки голям формат, чугунени, фаянсови, яусгуси и др. Подбони 142
05-04-12-00 0489-0492 Монтаж на фаянсови мивки със седяща батерия и сифон тип „Балтика“ 143
05-04-13-00 0489-0493 Монтаж на консолни рамки за тоалетни мивки в едропанелни блокове 144
05-04-14-00 0494-0498 Монтиране на чугунени клозетни клекала – комплект 145
05-04-15-00 0499-0502 Монтиране на фаянсови седалищни клозети – комплект 146
05-04-16-00 0503-0504 Монтиране на чугунено казанче 147
05-04-17-00 0505-0506 Монтиране на автомат за клозет 148
05-04-18-00 0489-0507 Монтиране на клозет с фаянсово казанче 149
05-04-19-00 0508-0509 монтиране на фаянсови писоари 150
05-04-20-00 0510-0513 Монтиране на биде-комплект 151
05-04-21-00 0514- Монтиране на вани със сифон – комплект 152
05-04-22-00 0515-0516 Направа на сифон тип тоалетен от манесманова или оловна тръба ФИ32, 100мм 153
05-04-23-00 0517-0518 Монтиране на подов сифон с право или странично оттичане 154
05-04-24-00 0519-0564 Пробиване на отвори, издълбаване на улеи, гнезда и ниши в сгради 155

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s