РСН 03: Бетонови конструкции

03: Бетонови конструкции
03: Бетонови конструкции
ПРОЕКТ ref.N ATS 2015-01- 06-01
СБОРНИК РАЗХОДНИ СТРОИТЕЛНИ НОРМИ
БЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ 03
ИЗДАТЕЛ : АТС ПРОЕКТ ООД
ПРЕДПЕЧАТ: АНИМА АРТС ЕООД

В този сборник може да намерите информация за технологии, строителни материали, технически стандарти и строителни анализи свързани с ценообразуването на стоманобетоновите конструкции.Разработени са три основни модула обхващащи дейности свързани с изпълнение на грубия строеж. Това са кофражни, армировъчни и бетонови работи.

В този сборник може да намерите информация за технологии, строителни материали, технически стандарти и строителни анализи свързани с ценообразуването на стоманобетоновите конструкции.

Поръчай или Първо разгледай

.
.
.
.
.


Кофражи

Кофражните системи са едни от най – бързо развиващите се технологии в строителството и тяхното познаване и използването става все по актуално. На пазара се появяват все повече производители на кофражи, които предлагат най – разнообразни кофражни техники и механизми с различно качество.

Добрите кофражни системи дават възможност да се изготвят конструкции с различни форми и размери, при значително повишаване на производителността. Именно такива системи са разгледани в този сборник, като са разработени строителни анализи за изпълнение на стени, колони, плочи и др. Темата за промяна и актуализация на сметните разходни норми при изпълнение на кофражите работи става все по актуална и затова смятаме, че може да сме ви полезни.

Армировка

Това е следващият модул, който е разгледан в книгата. Отпадането съгласно (Еврокод 2) на приложението на традиционните армировъчни стомани А – I; A – II; A III при проектиране и изпълнение на стоманобетонови конструкции и замяната им с армировка клас А IV или клас В500В и S500S с граница на провлачване 500 МРа е и необходима предпоставка за промяна на строителните анализи и разходни норми. В тази част от сборника ще намерите всички актуализирани норми за производство и монтаж на армировка, заварени мрежи и др.

Бетони

Това е третият модул в сборника. Новите класификации на бетона, които са залегнали в сборника са изцяло свързани с въвеждането на общият европейски стандарт ЕN 206-1 и изискването за проектирането на бетоновите конструкции по Еврокодове. В сборника бетоните са класифицирани съгласно нови означения на класовете бетон и се означават с буквата С (примерно) С12/15 / като първото число е минималната цилинндрична якост на натиск N/mm2, а второто число е кубовата якост на натиск N/mm2.

За работата по този проект се използва масив от информация, която е част от базата данни на софтуерния продукт за строително ценообразуване Project Estimator.

.

Разгледайте преди да поръчате


Поръчайте

ЦЕНА

Цената на книгата е 28 лв, а на доставката е 7 лв за книга до всички градове.
.
Съответно заплащането се завършва при получаване.
.
Всички цени са крайни с включено ДДС.

СРОК

Доставки се извършват до цялата страна до адреса на получателя.
.
Срока за доставяне на книгите е 3 работни дни