РСН 04: Зидани конструкции

РСН 04: Зиздани конструкции
РСН 04: Зиздани конструкции

ПРОЕКТ ref.N ATS 2015-05- 06-03
СБОРНИК РАЗХОДНИ СТРОИТЕЛНИ НОРМИ
ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ 04
ИЗДАТЕЛ : АТС ПРОЕКТ ООД
ПРЕДПЕЧАТ: АНИМА АРТС ЕООД

В този сборник може да намерите актуална информация за технологии, строителни материали, технически стандарти и строителни анализи свързани с ценообразуването на зидани конструкции. Сборника е в работна фаза. Разработват са четири основни модула за ценообразуване в зидарията. Това са зидария изпълнена с камък, керамика, газобетон, бетон и лек бетон.

Историята на зидариите е една от най – древните. Този вид дейност е бил познат още от времето на древния Египет. Уникални са египетските пирамиди, където строителството се свързва с уникален монтаж на каменни блокове и каменна зидария. Има много теории за технологиите използвани при изграждането им, но в крайна сметка това е една уникална каменна зидария. По късно зидариите се свързват главно с римляните.

Поръчай или Първо разгледай

.
.
.


.

Прилагането на Европейските норми за зидариите, като задължителни в България вече ще променят отношението ни към тях. От 2014 г. са в сила стандартите за проектиране Еврокод 06 за зидани конструкции и приетите стандарти към него БДС EN 1996-1/3. – „Основни правила за проектиране на армирани и неармирани зидани конструкции“. С новите правила за проектиране се приеха и нови правила за избор на материалите за зидария и параметрите на които трябва да отговарят. Точно за това е и този сборник за да се покаже информацията за всичко полезно от изминалите периоди относно зиданите конструкции и всичко ново което предстои.
В сборника ще намерите техническа информация, разходни норми и стандарти за зидария изпълнена с различни видове материали:

  • Зидария от камък стандарт БДС EN 771-6 ;2011 /NA 2013 17.06.2011
  • Зидария от глинени блокове стандарт БДС EN 771-1 ;2011 /NA 2013 17.06.2011
  • Зидария от газебетон стандарт БДС EN 771-4;2011 /NA 2013 17.06.2011

За работата по този проект се използва масив от информация, която е част от базата данни на софтуерния продукт за строително ценообразуване Project Estimator.

.

Разгледайте преди да поръчате

Книгата все още е в порцес на предпечат.


Поръчайте

Книгата все още е в порцес на предпечат.


Рекламирайте при нас

С реклами в книгите за разходни норми РСН вие ще достигнете диретно до хората, които залагат вашите технологии и продукти.