Базата данни с разходни норми на Project Estimator

С анонисрането на 3та версия на Project Estimator искахме да ви запознаем с новите бази данни, които разработихме и добавихме в софтуера ни за ценообразуване.

Разходни норми в строителството

РСН е поредица с разходни норми, които издаваме с АТС Прес. Разбира се всеки нов раздел, който излезе има покритие в Project Estimator.

Ето наличните раздели след последните актуализации и преструктуриране:
» РСН 031: Кофражни системи
» РСН 032: Армиране на конструкции
» РСН 033: Бетони и бетонови конструкции
» РСН 041: Зидария естествен камък
» РСН 042: Модул Wienberger
» РСН 045: Модул Ytong
» РСН 052: Метални конструкции
» РСН 053: Метални облицовки
» РСН 072: Фасадна изолация
» РСН 091: Сухо строителство

 

 

 

Актуализирани сметни норми

Актуалзираните сметни норми в Project Estimator представляват подбрани анализи от УСН с оригиналните основания. Към тях са добавени някои нови анализи, които сме преценили, че често са необходими.

В третата ревизия на АСН добавихме следните раздели:

АСН 05
» 02 Външна канализация
» 03 Монтаж на съоръжения
» 05 Вътрешен водопровод
» 06 Вътрешна канализация
» 07 Ремонтни работи вик

АСН 06
» 01 Силнотокови кабели

АСН 07
» 01 Кабелни трасета

АСН 08
» 01 Отоплителна инсталация
» 02 Вентилация
» 03 ОВК ремонти

АСН 34
» 01 Електро сгради
» 02 Електро ремонти

Ако сте пропуснали предходните актуализации, ето какво добавихме в АСН с предходните ревизии:

АСН 01
» 01 Земни изкопи
» 02 Укрепване на изкопи
» 03 Скални изкопи
» 04 Механизирани изкопи
» 05 Пътни и жп изкопи

АСН 02
» 01 Добивни работи
» 02 Приготвяне на разтвори
» 03 Приготвяне на бетони
» 04 Приготвяне на леки бетони
» 05 Кофражни работи
» 06 Армировъчни работи
» 07 Бетонови работи
» 08 Зидаркси работи
» 09 Покривни работи
» 10 Тенекеджийски работи
» 11 Дърводелски работи
» 12 Облицовъчни работи
» 13 Мазилки и шпакловки
» 14 Настилки
» 15 Остъкляване
» 16 Бояджийски работи
» 28 Изолационни работи
» 30 Монтаж дограма
» 41 Огради и обшивки

АСН 03
» 01 Пътно строителство
» 03 Пътни съоръжения
» 04 Озеленяване

АСН 05
» 01 Външно водоснабдяване

АСН 12
» 01 Метални конструкции

АСН 16
» 01 СТБЕ промишлено строителство
» 03 СТБЕ жилищно строителство
» 04 СТБЕ селскостопански сгради
» 05 Електрозаварки